تعداد تختهای استان 1بر هزار است

به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز از کرج، محمد فتحی صبح امروز در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، تعدادتختهای ما…