مرور رده

خدمات شهری

نجات ۳۲۴ نفر در حوادث کرج

به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز محمد یساولی اظهار داشت : در این مدت ۱۲ نفر در حوادث مختلف کرج جان باختند و ۵۷…