مرور رده

سیاسی

متروی کرج آبروی البرز است

به گزارش پایگاه خبری همگام با البرز، مجتبی عبدالهی به همراه  جمعی از اعضای شورا و سرپرست شهرداری کرج  از روند…