در سوگ علم

(یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّذِ ینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ؛)

خداوند کسانی را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسیار بلندمرتبه قرار میدهد .

خبر درگذشت عالم فرزانه مرحوم حجه االسالم و المسلمین شیخ صادق رزاقی موجی از غم و اندوه را در استان البرز به همراه داشت ؛ آن عالم ربانی مصداق این روایت شریف از پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله ( است که فرمود :مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ ال تُجبَرُ و ثُلمَةٌ ال تُسَدُّ ، و هُوَ نَجمٌ طـمِسَ ، و مَوتُ قَبیلَةٍ أیسَرُ مِن مَوتِ عالِمٍ .]کنز العمّال :
مرگ عالم مصیبتى جبران نا پذیر و رخنه اى بسته ناشدنى است. او ستاره اى است که غروب مى کند. مرگ یك قبیله آسانتر از مرگ یك عالم است. این متفکر و اندیشمند پرده پندار را دریده و به حقیقت واصل شده بود و برآن بود که دستگیر دیگران باشد و همگان را از آب حیات و نسیم دل انگیز توحید و سرچشمه های حقیت ) قرآن و عترت ( بهره مند نماید .
مردان خدا پرده پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
هر دست که دادند از آن دست گرفتند
هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
یك طایفه را بهر مکافات سرشتند
یك سلسله را بهر مالقات گزیدند
شناخت این کمترین از این شخصیت علمی دیر زمانی نیست اما ایشان را در استان البرز و شهر کرج عالمی کم نظیر یافتم کمتر از چهار سال است که مقیم شهر کرج هستم ؛ در این سال ها در مناسبت های دینی و مجالس مذهبی شرکت می کردم و در پی محفلی بودم که خطیب آن انباشتی از علم و فضل داشته باشد و دل و جان شنوندگان را با معارف قرآن و اهل بیت ) ع ( با بیانی عالمانه و روان سیراب نماید ؛ تا اینکه روزی در مسجد محل در پای منبر حجه االسالم و المسلمین صادقی توفیق حضور یافتم و ایشان را بحق متفاوت یافتم ؛ منبری عالمانه ؛ برگرفته از نورانیت قرآن و عترت ؛ دقیق ؛ بی پیرایه روان و ساده در عین اتقان و استواری ؛ مختصر و مفید و بدون حاشیه و زوائد و دلنشین که از دلی ماالمال از عشق  به خدا و قرآن و پیامبر)ص( و اهل بیت )ع ( جاری و ساری می گشت ؛ آن روز بسیار بهره مند شدم وحال خوبی یافتم و در پی ایشان رفتم و مسجد ایشان ) مسجد النبی )ص( محله بعثت ( را یافتم و سعی کردم حتی نمازهای جماعت را در صورت امکان به مسجد ایشان بروم و نماز جماعت را به امامت امامی عالم و اندیشمند اقتدا کنم و از منبرو خطابه و روضه سوزناک و صدای آسمانی و دلی آکنده از عشق به خوبان و دل داده اهل بیت)ع ( بهره بجویم و در محضر این عالم بنشینم ؛ عالمی که در مسائل روز و اجتماع نیز با تیز بینی و درایت و منطق و اعتدال به واکاوی مسائل می پرداخت و با زبانی ساده مردم را در مسیر هدایت قرار میداد و شخصیتی که در دانشگاه و حوزه کم نظیر بود و دانشجویان و طالب خوشه چین علم و ادب و فضل او بودند.

او بواقع مصداق این حدیت شریف از رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله بود که فرمودند : العُلَماءُ وَرَثَةُ األنبیاءِ ، یُحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ ، و یَستَغفِرُ لَهُمُ الحِیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا إلى یَومِ القِیامَةِ .]کنز العمّال :
علما وارثان پیامبرانند، اهل آسمان ایشان را دوست مى دارند و هر گاه بمیرند ماهیان دریا تا روز رستاخیز برایشان آمرزش مى طلبند تمام تمام تالش اوشناخت و انتشار امانت پیامبر ص و تمسك به ثقلین و معرفی و شناساندن این دو گنجینه الهی و معارف ارزشمند و گرانبهای قرآن و عترت بود .
روحانی فاضل مرحوم دکتر صادقی تالش گسترده و ارزشمندی در علم آموزی و خوشه چینی از محضر عالمان ربانی و سپس تبلیغ اسلام ناب محمدی  صلی اهلل علیه و آله داشت و تمام حیات و زیست اجتماعی ایشان حکایتی تام از این سعی بلیغ داشت وچه زیبا فرمود امام صادق ع که نگاه و سخن و مداد و قلم این عالمان ربانی که در دامان علم و ادب خویش شهیدان زیادی پرورش و تربیت کرده اند از مقام شهیدان برتر است : إذا کانَ یَومُ القِیامَةِ جَمَعَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ النّاسَ فی صَعیدٍ واحِدٍ ، و وُضِعَتِ المَوازینُ ، فیُوزَنُ دِماءُ الشُّهَداءِ مَعَ مِدادِ العُلَماءِ، فیَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ .]مستطرفات السرائر :  چون روز رستاخیز شود، خداوند عزّ و جلّ مردم را در دشتى فراخ گرد مى آورد و ترازوها گذاشته مى شود و خون شهیدان با مرکّب عالمان سنجیده مى شود، اما کفّه مرکّب عالمان بر خون شهیدان سنگینى مى کند.چه اینکه شهیدان اگر در عرصه جهاد راه یافتند با هدایت و راهبری عالمان عامل پا در مسیر جهاد و شهادت گذاشتند مرحوم حجه االسالم و المسلمین رزاقی بحق مصداق عالمی بود که با قلم و مرکب و سخن و بینش و تالش خود ؛ سعی در نورانی کردن دل های عاشقان داشت و بویژه جوانان داشت ؛ اخالق حسنه و حسن خلق ؛ علم و اندیشه ؛ سعه صدر و تواضع ؛ دیگران را بسوی او جذب میکرد و مرگ او صدمه جبران ناپذیری برای کشور و بویژه استان البرز و شهر کرجذاست که بخشی از جهان نورانی استان را از دست میدهد که امام صادق علیه السالم فرمودند : لَمّا سُئلَ عَن قَولِ اللّه ِ عَزَّ و جلَّ : »أ وَ لَمْ یَرَوا أنّا نَأْتی األرْضَ نَنْقُصُها مِن أطْرافِها«الرعد : فَقدُ العُلَماءِ .]کتاب منال یحضره الفقیه : در پاسخ به سؤال از آیه »آیا ندیدند که ما از اطراف زمین مى کاهیم« ـ فرمود : مراد از دست رفتن علماست.
و حال ما ماندیم و جای خالی این عالم فرزانه و ضایعه جبران ناپذیر فقدان این فرزانه علم و تقوی عزیزی که با سرمایه علم و عمل ان شا اهلل در برزخ و قیامت بهره مند از عشق به خدا و قرآن و پیامبر  ص و اهل بیت ع  خواهد بود ؛ فی الحال بنظر میرسد بزرگان دینی و شخصیت های استانی استان البرز و شهر کرج ضمن بزرگداشت و مجالس یابود  که برنامه های مناسبی تنظیم و اجرا شده است.

در پاسداشت مقام علمی و عملی این عالم ربانی و سیره و اخالق حسنه ایشان همت گمارند و با شناخت و معرفی الگوی ارزنده علمی و عملی آن عزیز سفر کرده مبلغین و روحانیون را در ترویج دین و دیانت یاری رسانده ؛ مردم را از چشمه های معرفت اصیل و اسلام ناب محمدی  صلی اهلل علیه و آله بهره مند نمایند .

عاش سعیدا و مات سعیدا ؛ خدایش در رحمت و غفران و رضوان الهی مستغرق نماید
حسن صفرخانی

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون از ثبت دیدگاه. پس از بررسی نمایش داده خواهد شد.