مرور

ویدئو

وعده ما در داروگ

داروگ‌ برنامه ایست اجتماعی /انتقادی که تلاش می کندتا با طرح مشکلات و دغدغه های شما و پیگیری از مسئولین، گامی در راستای بهبود شرایط جامعه بردارد. بی شک…